POMZA-PONZA-BİMS VE HAFİF BETON HAKKINDA ARAŞTIRMA

Bims-pomza ve mineral katkılı taşıyıcı hafif betonun mekanik özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada
CEM I 42,5 N sınıfı çimento kullanılmış olup mineral katkı olarak kullanılan silis dumanı (SD) %10 ve uçucu
kül (UK) %30 oranlarında çimento ile ağırlıkça yer değiştirilmiştir. Kullanılan katkılarla birlikte hazırlanan 3, 7,
14, 28 ve 90 günlük numunelere basınç, yarmada çekme dayanımı ve ultrasonik test deneyleri uygulanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre silis dumanı katkılı beton numunelerin her yaşta daha iyi dayanım özellikleri
sergilediği görülmüştür. Kontrol betonu olarak hazırlanan numuneler ilk yaşlarda silis dumanı katkılı beton
numunelerle benzer özellikler sergilerken uçucu kül katkılı beton serilerinde erken yaşlarda belirgin bir artış
gözlenmemiştir. Bununla birlikte UK beton serisi ileri yaşlarda (90 gün) kontrol betonuna daha yakın sonuçlar vermiştir.