pomza blok özellikleri?

PONZA bloklar da basınç mukavemet değerleri minimum 20 kgf/cm2, ortalama 25 kg/cm2 veya üzerinde bir değerde olması gerekmektedir. Asmolenlerde kesme yükü değeri minimum 200 kgf/cm2 değerlerinde olması istenmektedir.
Rötre : sulu bir ortamda veya yüksek rutubete maruz kalan malzemelerde meydana gelen hacimsel genleşme farklılığıdır. Su veya rutubet ortamında hacimsel genleşmeye uğrayan yapı bileşenleri rötre çatlağı yaparlar. Zamanla bu çatlaklar birleşerek malzemenin dayanımını azaltır ve deformasyonu hızlandırır. POMZAblok sınıfındaki suni olarak üretilen benzer yapı elemanlarına karşı en önemli özelliklerden biri de rötre çatlağı yapmamasıdır. PoMzanın volkanik camsı lifli minerolojik yapısı blokbims e bimsbloka bu özelliği sağlar. pomza Bimsblok 24 saat su içerisinde bekletildikten sonra periyodik kurutma işlemi sonucu boyutlarında meydana gelen değişim miktarı 0.005 mm’den daha küçüktür. bu da mükemmel bir sonuçtur.

Pomza blok LARIN gözenekli yapısı, agrega bağlayıcılarının çimento olması ve ponzanın doğal çimentonun hammaddesi puzolan çimento olması gibi özellikleri onun iyi sıva tutucu eleman olmasını sağlamaktadır. Elemanların yüzeyine uygulanan sıva prizlendikten sonra bims bloklarla kaynaşmış ve bir bütünü meydana getirmektedir. Bu nedenle ponza içermeyen her gözenekli yapı elemanı, bimsbloka özgün sıva tutma özelliğine sahip değildir.
inşaat endüstrisine izolasyon nitelikli muhtelif yapı elemanları girmiştir. Bunlardan çoğu ideal şartlarda yüksek izolasyon özelliği gösterir. Ama doğal koşullarda bu özelliklerin tamamını bünyesinde taşıyan tek malzeme yine doğal bims yani bims bloktur. İzolasyonu devamlı kılan ve ortamın bağıl nemini ayarlayan, nefes alabilen doğal mekanlar oluşturan önemli bir özelliği “Buhar Düfüzyon” olayını gerçekleştirebilmesidir. Hacim içerisinde mevcut nem miktarının yükselmesi durumunda, mevcut nemin bir kısmını bünyesine alarak hacim içerisindeki havanın bağıl nem miktarına ulaşmasını sağlar. Ancak, gözeneklerin sayılamayacak derecede çok oluşu, bu gözeneklerin birbirinden camsı bir zarla yalıtılmış olması, yani kılcal bağlantılar içermemesi, petrografik yapısının volkanik cam liflerinden oluşması sebebiyle, bünyesinde suyu tutmaz. Hacim içerisinde nem miktarının bağıl nem miktarının altına düşmesi durumunda, her bir gözenekteki su buharı, hacim içerisinde geri verilir. Yani POMZA blok ortamdaki nemi dengeler, bu nemi kesinlikle bünyesinde tutmaz. Ortamda nem azalınca geri verir. Bu da buhar difüzyon kabiliyetinin iyi olduğunu gösterir. Ponza dan mamül bims blokların bu anlamda buhar difüzyon direnç faktörü yaklaşık U=2.0 dır.Yapı bileşenlerinin ısı depo etme yeteneği, kış aylarında ısıtmanın durması halinde çabuk soğumaya, yaz aylarında ise güneş etkisi altındaki yapı bileşenlerinin çevrelediği mekanlarda sıcakların aşırı yüklenmesini önlemesi açısından gereklidir. Yapı bileşeninin ısı depo etme yeteneği, o bileşenin özgül ısısına, kuru birim hacim ağırlığına, kalınlığına ve etkisi altındaki kaldığı sıcaklık farkına bağlıdır.