pomza bims bimsblok blok bims?

Pomza nın anlamı?

Pomza (bims) endüstriyel bir hammadde olarak birçok sektörel alanda kullanılır. pomzanın dünyada en yaygın kullanım alanını ise inşaat sektörü oluşturuyor. Ancak Türkiye de henüz inşaat sektörü açısından dünya pomza ticaretindeki yerini yeterince alamamıştır.

Pomza, gözenekli yapısı, hafifliği, yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlara olağanüstü direnci ve yüksek puzzolanik aktivesi nedeniyle insanoğlunun kullana geldiği en eski doğal ve volkanik kökenli yapı malzemelerinden biridir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde pomzanın, amfitiyatrolar, tapınaklar, su kemerleri, hamamlar, mahzenler ve konut inşaatlarında yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu yapılar geçmişten günümüze kadar, değişen ortam şartlarına rağmen bozulmaya uğramadan ayakta kalabilmiştir.

Pomza İtalyanca ponza, Almanca bimsstein, İngilizce pumice olarak adlandırılır. Dilimizde süngertaşı, kisir, köpüktaşı, topuktaşı, hışırtaşı olarak da adlandırıldığı gibi bilimsel terminolojide dünyaca kabul görmüş pümis (pumice), pümisit (pumicite) olarak da adlandırılabilmektedir. Genellikle, iri çakıl boyutuna pümis, kum ve daha düşük tane boyutlarına da pümisit denilmektedir